Bộ đàm Motorola CP 1200 plus (THAILAND)

Bộ Đàm Motorola CP 1200 Plus ( THAILAND )